Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Under havets overflade

Det er vigtigt for fremtiden, at vi får skabt miljøbevidste, ansvarlige og handlingskompetente unge, der er i stand til at tage vare på vores økosystemer, herunder havet og samtidig udtænke innovative løsninger for en bæredygtig fødevareproduktion.

For at nå dertil er første skridt, at eleverne opnår forståelse for sammenspillet mellem organismer i havets økosystem. Projektet har fokus på makroalger og blåmuslinger som fødeemner og som vandrensende organismer. Parallelt med feltundersøgelser i havet arbejdes der i skolens laboratorier med blandt andet forsøg omkring: ”Dyrkning af alger” og ”Filtrationsforsøg med muslinger”. Matematik inddrages i forhold til databehandling og modulering på organismer i økosystemet.

Der samarbejdes med naturvejleder Andreas Hermann om projekt Hav-haver (dyrkning af muslinger på liner) samt Aquapri i Vejen om bæredygtigt opdrætsanlæg for at illustrere over for eleverne, hvilke løsninger og udfordringer industrien arbejder med i forhold til bæredygtig produktion af fødevarer i havet.

Projektets indsats

Dette projekt falder inden for rammerne af regionsrådets annoncering ”Flere STEM-kompetencer gennem flere uddannelsespuljeprojekter med fokus på teknologisk udvikling og grøn omstilling”. Projektet adresserer FN’s verdensmål 14 (Livet i havet).

I projektet vil man udnytte gymnasiets maritime nærmiljø til at udvikle et eksperimentelt undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i feltundersøgelser af livet under havets overflade.

Den primære elevrettede indsats består af et undervisningsforløb, hvor eleverne iført snorklingsudstyr skal med ned under havets overflade for at opleve havets liv på nærmeste hold. Her skal eleverne opsamle emner såsom alger og blåmuslinger, som de skal anvende i efterfølgende laboratorieforsøg. Laboratorieforsøgene vil bl.a. bestå af dyrkning af alger og filtrationsforsøg med blåmuslinger. Gennem dette arbejde, vil eleverne opnå en viden og forståelse af alger og muslingers betydning i økosystemet og muligheden for at udnytte den viden til fødevareproduktion af makroalger og blåmuslinger.

Undervisningsforløbets faglige kompleksitet vil blive differentieret over for de enkelte elevmålgrupper i projektet, gående fra folkeskolens 7. klasse til studieretningsforløbene med hhv. biologi og bioteknologi i gymnasiet. I folkeskoledelen, der har én dags varighed pr. klassetrin, indgår der elev-til-elev undervisning, hvor gymnasieeleverne underviser folkeskoleeleverne. Varigheden af undervisningsforløbet på grundforløbet er seks moduler (á halvanden time), mens varigheden af undervisningsforløbet på studieretningsholdene er 12-14 moduler (á halvanden time). Dertil kommer evt. anvendelse af undervisningsforløbet i studieretningsopgaverne, hvilket svarer til yderligere ca. 50 timer.

Forventede resultater

  • 30 % flere gymnasieelever vælger Biologi B (i stedet for kun Biologi C).
  • 5 % flere gymnasieelever vælger Biologi A (i stedet for kun Biologi C).
  • 18 % flere gymnasielever vælger at skrive studieretningsprojekt inden for et STEM-fag.
  • Flere elever fra de naturvidenskabelige studieretninger tilkendegiver, at de vil vælge en videregående STEM-uddannelse. 

Projektets partnere

Alssundgymnasiet Sønderborg

Naturvejlederne Sønderborg

Aquapri i Vejen

Humlehøjskolen

Sønderskovskolen

 

Projektet gennemføres i perioden januar 2020 til juni 2023 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 271.695,00 kr.


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring