Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Den didaktiske podcast

Projektet ønsker at bidrage til, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Op mod 25% af eleverne på erhvervsuddannelserne har læsevanskeligheder og svage danskkompetencer, og mange har vanskeligt ved at indlære teori og forbinde det til praksis via de traditionelle lærebøger.Den Didaktiske Podcast udvikler og afprøver et nyt undervisningsmateriale, podcasts, der vil give bl.a. denne gruppe andre læringsmuligheder og dermed bidrage til at fastholde dem i uddannelse.  

Projektets indsats

CIU (Center for anvendelse af it i undervisningen) er projektleder på dette projekt og vil sammen med fire erhvervsuddannelser udvikle og afprøve undervisningsmateriale i et nyt medie, nemlig podcasts, der skal imødekomme elever med svage læseforudsætninger og elever, der lærer bedre gennem lydmediet.

I projektet udvikles i alt 16 nye podcasts af en varighed på ca. 15 min. Der udvikles fire podcast til hver af følgende uddannelser: EUD-Business, tømrer, SOSU-assistent og landbrugsuddannelsen. Alle podcasts retter sig mod kernestof og grundbegreber i de enkelte uddannelser. Således formidles fagenes grundlæggende teoretiske begreber samtidig med, at begreberne forbindes til fagenes praktiske udøvelse. Ideen er at give undervisningsstoffet en mere levende form og at udbygge undervisningsmaterialet med fx særlige elevinvolverende læringsaktiviteter.

For at sikre podcastenes relevans, set fra et elevperspektiv, udvikles de af erfarne lærere i tæt samarbejde med deres elever.  

Den primære elevrettede indsats består i afprøvningen af de nye podcasts. I den forbindelse giver eleverne feedback på, hvordan det er at lære via podcasts. 160 elever er direkte involveret i udviklingen af podcasts for at gøre dem så relevante og interessante for eleverne som muligt.

Forventede resultater

 • 70 % af de elever, der har lyttet til podcastene, har tilkendegivet, at det er en mere attraktiv måde at tilegne sig stoffet på, og at de har fået lyst til at høre mere.
 • 60 % af de elever, der har lyttet til podcastene, har fået lyst til at læse/tjekke noget efter i grundbogen.
 • 60 % af eleverne har fået en større forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis inden for deres fag. De har med andre ord fået øje på transferværdien.
 • 60 % af eleverne har fået en bedre forståelse for grundlæggende begreber inden for faget (materialelære, sikkerhedsregler mv.).
 • Lærerne vurderer, at mindst 60% af eleverne ser ud til at klare sig bedre til prøverne, hvormed de på sigt er mindre frafaldstruede.

Projektets parter

 • Tietgen Business
 • Vestfyns Handelsskole
 • BC Syd
 • Tønder Handelsskole
 • HANSENBERG
 • ZBC (Zealand Business College)
 • Rybners
 • Syddansk Erhvervsskole
 • SOSU Syd
 • SOSU Fyn
 • SOSU Esbjerg
 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Forlaget Systime
 • Forlaget Praxis                    
 • Forlaget Gyldendal
 • Forlaget Seges

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2020 til 30. juni 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.939.743 kr. 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring