Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sprog og samskabelse

Projektet vil med udgangspunkt i samskabelse lave aktiviteter sammen med gymnasieelever, der sigter på at øge elevernes interesse for og kundskaber i fremmedsprog samt deres kendskab til sprogrelaterede jobmuligheder i virksomheder og civilsamfundsorganisationer i regionen. Projektet er primært rettet mod tysk, sekundært fransk og spansk. 

Samskabelse er valgt som udgangspunkt, da vi gennem samskabelse kan definere faste og ad-hocbaserede fælles opgave- og problemløsninger i tætte samarbejder mellem gymnasier, civilsamfundsinstitutioner, lokale virksomheder samt udenlandske og lokale skoler. 

Projektets indsats

Projektet ønsker at afprøve en række nye tilgange til undervisning i 2. fremmedsprog med udgangspunkt i samskabelse og autentiske sprogmøder.

Derfor vil der i projektet blive udviklet nye metoder og nye forløb, der kan anvendes af andre. Projektet vil bl.a. inddrage samarbejde med civilsamfundsinstitutioner, virksomheder og udenlandske og danske skoler for at give eleverne mulighed for at arbejde med sprogindlæringen gennem samskabelse og autentiske sprogmøder.   

Projektets elevrettede indsats består i at udvikle og afprøve undervisningsforløb og -materialer i 2. fremmedsprog med fokus på etablering af autentiske sprogmøder i samskabelse med civilsamfundsinstitutioner, virksomheder og skoler. Omdrejningspunktet for alle aktiviteterne vil være det autentiske sprogmøde.

Forventede resultater

  • 25% af de elever, der deltager i projektet, angiver, at de efter endt ungdomsuddannelse vil søge ind på en videregående uddannelse med sprog, eller i sammenhæng med anden uddannelse vil tilegne sig sprogkompetencer, som gør dem i stand til at vælge en karriere, hvor 2. fremmedsprog er en forudsætning.
  • 80% af de deltagende elever oplever en øget motivation til yderligere at mestre 2. fremmedsprog både i et kommunikativt og karrieremæssigt perspektiv.  

Parter

Vejen Gymnasium og HF (tovholder), Sønderborg Statsskole, Rosborg Gymnasium og HF, IBC Fredericia og Vejen Idrætscenter

Projektet gennemføres i perioden august 2020 til august 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.862.910,66 kr.  

 

 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring