Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kompetencer til et bæredygtigt samfund

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Kompetencer til et bæredygtigt samfund".  Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

 

Hvad indebærer "Kompetencer til et bæredygtigt samfund"?

 

Verden står over for miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer i forhold til at sikre et bæredygtigt samfund – særligt for kommende generationer. Unge er i høj grad optaget af klimaet, men mangler viden og handlekompetence på området. Kun godt halvdelen af de 18-29-årige syddanskere kender ifølge Region Syddanmarks klimaundersøgelse FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Viden og kompetencer om bæredygtighed er afgørende for at lykkes med den grønne omstilling.
 

Igangværende projekter

Viden der virker

Projektet har fokus på at styrke gymnasieelevernes kompetencer til et bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi. Der udvikles, afprøves og implementeres case-baserede undervisningsforløb, som tager afsæt i affaldshåndtering i sundhedssektoren. Fokus spænder over hele processen fra behov til indkøb, anvendelse, genbrug, affaldssortering, bortskaffelse og genanvendelse af materialer, produkter og ydelser. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 2.544.776,00 kr.

Læs mere om Viden der virker

Verdensmål som fagmål

Projektet vil integrere verdensmål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion” i fagenes kernestof og i den almindelige fagundervisning, da eleverne mangler kompetencer til at indgå i innovative processer, der er rettet mod at designe et mere bæredygtig samfund. Konkret udvikles 20 nye undervisningsforløb om ansvarligt forbrug og produktion i profilfagene på hhx/htx. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.186.835,00 kr.

Læs mere om Verdensmål som fagmål

Bæredygtighed lokalt og globalt

Tønder Handelsskole vil sammen med tre andre sønderjyske ungdomsuddannelser skabe bedre og mere attraktive (erhvervs)uddannelser. Det skal ske ved at bevidstgøre elever og kursister om betydningen af de 17 Verdensmål både globalt og lokalt for derigennem at give dem viden og kompetencer, så de i deres uddannelsesforløb og i deres fremtidige virke kan handle adækvat i forhold til FN´s Verdensmål i almindelighed og i særdeleshed i forhold til de 11 mål, der har størst relevans i forhold til Region Syddanmarks målsætninger. Projektet gennemføres i perioden 1. august 2020 til 30. juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.459.592,00 kr.

Læs mere om Bæredygtighed lokalt og globalt

STEM4CLIMATE

Projektet har til formål at styrke den naturvidenskabelige studieretning på Nyborg Gymnasium og derved medvirke til, at flere afgangselever vælger en videregående STEM-uddannelse. Derudover ønsker projektet at profilere den naturvidenskabelige studieretning med henblik på, at flere elever vælger denne studieretning. Projektet gennemføres i perioden 1. september 2020 til 1. september 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 386.568 kr.

Læs mere om STEM4CLIMATE

Bæredygtigt byggeri

Målet med projektet er, at flere unge gennem arbejdet med bæredygtighed skal opnå øget interesse for STEM og bæredygtig udvikling, opnå kompetencer til grøn omstilling og teknologisk udvikling samt lære at anvende STEM metoder til praktisk problemløsning, med særlig fokus på bæredygtighedsudfordringer. Projektet gennemføres i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.724.348,60 kr

Læs mere om Bæredygtigt byggeri

Bæredygtig industri som karrierevej

Med afsæt i FN’s verdensmål 12 om ”Bæredygtigt forbrug og produktionsformer” vil projektet medvirke til, at flere unge i Trekantområdet får interesse for STEM-kompetencer og vælger en faglært erhvervsuddannelser inden for dette område, og dermed vælger en uddannelse som kan anvendes i industrivirksomhederne. Projektet skal dermed være med til at fremme unges kompetencer inden for områder, der kan skabe en teknologisk, grøn og bæredygtig fremtid. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.500.000 kr.

Læs mere om Bæredygtig industri som karrierevej

Når plastik motiverer. Flere unge i naturvidenskabelige uddannelser

Projektet ønsker at øge motivationen for naturvidenskab hos elever på hf og i folkeskolen via en række fælles aktiviteter, der alle kredser om plastikforurening. Gennem besøg på plastvirksomheder, affaldsindsamling på lokale strande, undersøgelse af mikroplast i havdyr og udvikling af ideer til at mindske plastikforureningen vil eleverne på egen krop opleve, at naturvidenskab er både nødvendig og relevant. Projektet gennemføres i perioden 17. september 2019 – 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.236.596,80 kr.

Læs mere om Når plastik motiverer. Flere unge i naturvidenskabelige uddannelser

STEM HF videre

Målet for projektet er at flere unge på HF-uddannelserne – både på Fyn samt i Vejle, bliver mere nysgerrige på og får indsigt i mulighederne, som uddannelser inden for STEM kompetencerne repræsenterer og derfor søger en videregående uddannelse inden for det område. Projektet vil via workshops, hvor det faglige indhold fokuserer på grøn omstilling og teknologisk udvikling styrke den enkelte HF-kursists viden om STEM kompetencernes anvendelse i praksis. Projektet gennemføres i perioden januar 2020 til juni 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.812.480 kr.

Læs mere om STEM HF videre

Under havets overflade

Det er vigtigt for fremtiden, at vi får skabt miljøbevidste, ansvarlige og handlingskompetente unge, der er i stand til at tage vare på vores økosystemer, herunder havet og samtidig udtænke innovative løsninger for en bæredygtig fødevareproduktion. Projektet gennemføres i perioden januar 2020 til juni 2023 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 271.695,00 kr.

Læs mere om Under havets overflade

STEM Escape Rooms

Projektet skal udvikle en række undervisningsforløb for grundskolens 8. årgang knyttet an til FN´s Verdensmål. Som en del af undervisningsforløbene indgår en besøgstjeneste baseret på de meget populære Escape Rooms. Således udvikles der f.eks. et undervisningsmateriale omkring bæredygtig energi. Selve undervisningsmaterialet bruges på grundskolerne som forberedelse til besøgstjenesten. Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 534.540 kr.

Læs mere om STEM escape rooms

Future solutions - by Girls

”Future Solutions - by Girls” (FSbG) er et fællesfagligt naturfagsforløb rettet mod udskolingsklasser i folkeskolen. Forløbet udbydes af Vejle Tekniske Gymnasium (VTG), der tilbyder et nyt arbejdsmiljø til piger i udskolingen, hvor de i samarbejde med elever på VTG skal arbejde med naturfaglige udfordringer. Herudover tilbyder VTG mentorer i form af studerende, der under forløbet vil være kontaktperson for de involverede folkeskoleelever. Projektet gennemføres i perioden januar 2020 til december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 305.502,00 kr.

Læs mere om Future solutions - by girls

Afsluttede projekter


Siden er sidst opdateret 20-05-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring