Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Unges trivsel og sundhed

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Unges trivsel og sundhed".  Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Hvad indebærer "Unges trivsel og sundhed"?

Ligesom i resten af landet er der i Syddanmark en betydelig andel af unge som mistrives fysisk eller mentalt (23 procent af unge kvinder og 11 procent af unge mænd). Derudover er der en betragtelig stigning i antallet af syddanske borgere, der giver udtryk for dårligt mentalt helbred, herunder stress, nervøsitet, træthed, søvnbesvær, nedtrykthed og depression. Region Syddanmark vil derfor understøtte alternative muligheder for at indgå i positive fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne for derved at øge unges trivsel og sundhed.

Igangværende projekter

Unge og trivsel i fællesskaber

Projektet vil skabe fællesskabende aktiviteter, hvor unge oplever at blive en del af et fællesskab. Aktiviteterne finder sted både i undervisningen og i fritiden. Projektet bygger videre på et andet stort trivselsprojekt ”Fremskudt trivselsberedskab”, der blev med-finansieret af uddannelsespuljen, og som netop er afsluttet. Projektet gennemføres i perioden 1. april 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 4.160.292,96 kr. 

Læs mere om Unge og trivsel i fællesskaber

Trivsel for fagligt løft

Projektet vil, med afsæt i den gældende COVID-19-situation, nytænke og udvikle faglige og sociale arrangementer, som styrker trivslen og dermed læringen hos eleverne. Parallelt hermed vil trivselsaspektet blive indarbejdet i en lang række konkrete undervisningsforløb for at styrke og berige de forskellige og mangeartede læringsprocesser, som skolerne faciliterer. Projektet gennemføres i perioden 1. marts 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.000.595,60 kr.

Læs mere om Trivsel for fagligt løft 

We train

Projektets formål er at styrke indsatsen for fysisk aktivitet og bevægelse for elever på erhvervsuddannelserne. Elevernes fysiske robusthed skal styrkes, så fraværsprocenten reduceres og flere gennemfører deres erhvervsuddannelse, samtidig med at skolerne lever op til kravene om 45 minutters daglig bevægelse i skoletiden. Projektet gennemføres i perioden 15. december 2020 til 15. september 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 2.548.693,80 kr.

Læs mere om We train

Større trivsel gennem fællesskaber

Projektet går ud på at fremme fællesskaber og trivslen på Kolding Gymnasium, der har en stor diversitet i sin elevgruppe. Projektet vil øge elevernes trivsel ved at arbejde med fællesskaber på en ny måde. I projektet udvikles bl.a. et nyt skole- og kulturudvalg, der som hovedområde skal arbejde med trivsel og fællesskaber på skolen, og som har direkte kontakt til klassernes klasseteams. Der udvikles desuden klassetrivselsmoduler, som skal afholdes af teamlærerene med jævne mellemrum. Projektet gennemføres i perioden august 2020 til juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.322.912,16 kr.

Læs mere om Større trivsel gennem fællesskaber

Fremskudt trivselsberedskab

Projektet skaber et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser om at fastholde flere af de mest sårbare unge i (erhvervs)uddannelse. Samarbejdet består af tre indsatser: Etablering af en trivselskultur, individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter til støtte af de sårbare elever. Projektet gennemføres i perioden oktober 2018 til december 2021 og fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 5.000.000 kr.
Læs mere om Fremskudt trivselsberedskab

Afsluttede projekter


Siden er sidst opdateret 20-05-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring