Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

SSH-kompetencer i fokus

Projektet har til formål at sikre tilstrækkelige faglærte social- og sundhedshjælperkompetencer (SSH-kompetencer) i SOSU-Esbjergs geografiske dækningsområde. I et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Fanø Kommune og SOSU Esbjerg udvikles og afprøves rekrutteringsaktiviteter og en ny model for Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH-uddannelsen), hvor der er fokus på helhed og vekselvirkning mellem skole- og praktikforløb samt på praksisnær undervisning og transfer mellem teori og praksis. Projektet har desuden fokus på elevernes læringsmiljø og rammerne for deres udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer. Afprøvningen af modellen vil blive evalueret med henblik på at undersøge, hvorvidt og hvordan nytænkningen af SSH-uddannelsen kan overføres til andre kommuner i vores geografiske område og til andre SOSU-skoler.

Projektets indsats

Projektet vil profilere SSH-uddannelsen, herunder via film formidle de gode historier fra både færdiguddannede og nuværende elever. Derudover skal uddannelsen synliggøres via de sociale medier, og der skal etableres et ambassadørkorps, der skal bidrage til at formidle fagets DNA.   
Projektet vil desuden ændre SSH-uddannelsens opbygning for fire hold på SSH-uddannelsen, svarende til ét ud af to hold på fire optag (ca. 100 elever i alt), så der i projektperioden for disse hold sker en større vekselvirkning mellem skole- og praktikforløb. Det skal medvirke til, at eleverne oplever en større sammenhæng mellem den teori, de lærer i skoleforløbene og den virkelighed, de møder i praksis. I forlængelse heraf vil projektet udvikle materiale og nye tilgange til praksisnær undervisning, f.eks. i form af simulations- og scenariebaseret undervisning og opgaver, der går på tværs af skole og praktik.
Endelig vil projektet udvikle læringsmiljøet i både praktikken og på skolen. Det indebærer både indsatser for at styrke elevernes udvikling af faglige, kommunikative og relationelle kompetencer (karakterdannelse) samt indsatser for at forbedre samarbejdet mellem skole og praktik omkring elevernes trivsel og mestring af udfordringer. Derudover vil projektet gentænke de fysiske læringsrum med henblik på at skabe større sammenhæng mellem læringsrummenes udformning og den virkelighed, eleverne oplever i praksis.

Forventede resultater

  • Andelen af indgåede uddannelsesaftaler i forhold til dimensioneringen på SSH-uddannelsen i Esbjerg og Fanø Kommuner stiger fra 84 % i 2019 til 100 % i 2023.
  • Frafaldet på SSH-uddannelsen falder fra de – generelle – 25 % i 2019 til 15 % på hvert af de 4 SSH-hold, der indgår i projektet (skolen egne tal opgjort dels pr. kvartal og dels i den årlige informationsindsamling).
  • Antallet af uddannede SSH’ere i Esbjerg og Fanø Kommuner stiger fra 49 i 2019 til 66 i 2023, svarende til en stigning på 35 % (skolens egne tal opgjort i den årlige informationsindsamling).

Projektets parter

SOSU Esbjerg
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune

Projektet gennemføres i perioden 15. december 2020 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.227.211,80 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring