Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Den gode overgang mellem grundskole og FGU

FGU Trekanten vil samarbejde med de kommunale ungeindsatser i Vejle, Billund, Fredericia og Middelfart om at udvikle afsøgningsforløb målrettet lokale målgrupper i de enkelte kommuner og grundskoler. Dette skal medføre, at flere elever deltager på FGU-institutionens afsøgningsforløb for derefter at gennemføre et FGU-forløb. Udslusningen fra FGU skal medføre, at flere kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Projektets indsats

Projektet vil styrke det konkrete samarbejde mellem den kommunale ungeindsats/UU, grundskolen og Forberedende grunduddannelse - FGU ved i fællesskab, at udvikle og implementere nye afsøgningsforløb, som understøtter elevens lige og ubrudte vej til uddannelse og beskæftigelse.

FGU-institutionerne er udfordrede af et manglende kendskab til FGU blandt elever, forældre, lærere, vejledere og kommuner. Det betyder, at unge, som vil have godt af et FGU-forløb, ofte ikke vejledes i denne retning og dermed ikke får det uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, der er mest relevant for dem. Dette medfører i værste tilfælde, at elever oplever at mislykkes, og som resultat heraf måske hverken kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
I forbindelse med udvikling af afsøgningsforløbene på FGU vil projektet blandt andet arbejde med 1) Udvikling af en sammenhængende model for vejledning af elever i grundskolen målrettet FGU. 2) Udvikling og kvalificering af elevens uddannelsesplan i samarbejde mellem FGU og grundskole. 3) Udvikling og afprøvning af afsøgningsforløb, der etablerer samtidighed og sammenhæng med grundskolens introduktions- og brobygningsaktiviteter. 4) Viden og information om FGU i den gode overgang mellem grundskole og FGU

Forventede resultater

  • 75 % af de elever, som tilmeldes FGU direkte fra grundskolen er blevet realkompetence - og målgruppeafklaret via et afsøgningsforløb. (Baseline for 1. og 2. kvartal 2020 er 1,5 %.)
  • Andelen af elever, der udsluses fra FGU uden kendt perspektiv (fx til uddannelse eller beskæftigelse) nedbringes med 20 %. (Baseline er 27 %, 189 elever ud af 682).
  • Elevernes trivsel er forbedret med 10 % målt på temaer inden for læringsmiljøet, faglig og social trivsel og sociale relationer.

Projektets parter

FGU Trekanten
KUI/UU og grundskoler i Vejle, Middelfart, Fredericia og Billund Kommune
FGU Kolding og Vejen
FGU Syd-og Midtfyn
FGU Vest


Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.334.155,20 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring