Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Veteraner ind i eud

Projektet vil motivere målgruppen af yngre uafklarede voksne med veteranbaggrund til, via deltagelse i et forforløb, at kunne påbegynde en erhvervsuddannelse og senere fastholdes ved hjælp af efterværn. Projektet bygger på veldokumenterede aktiviteter og metoder fra livsmestringsprojektet med fokus på selvforsørgelse, Veteranindsatsen i Region Syddanmark. Dette projekt blev finansieret af Novo Nordisk Fonden og gennemført i 2018-2020. Viden opnået i forbindelse med Veteranindsatsen kombineres i Veteraner ind i eud med erhvervsskolernes erfaringer med forforløb til eud målrettet særligt sårbare borger-/elevgrupper.

Projektets indsats

Projektet udspringer af, at mange personer med veteranbaggrund hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, hvilket er dyrt både for den enkelte og samfundet. Veteraner kan betragtes som en overset målgruppe for erhvervsuddannelser, fordi de fra deres tid i Forsvaret har kompetencer med relevans for det faglærte arbejdsmarked. Veteranerne kommer dog, foruden relevante kompetencer, også med en sårbarhed forårsaget af det miljø, de har været en del af. Nogle har diagnoser som stress og PTSD. Projektets formål er således at understøtte en samfundsøkonomisk interesse i at få flere særligt udsatte i uddannelse eller beskæftigelse, samt at flere opnår de faglærte kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.  

I projektet udvikles og gennemføres særligt tilrettelagte forforløb målrettet udvalgte erhvervsuddannelser (tekniske og merkantile) for unge voksne med veteranbaggrund. Derudover vil projektet implementere efterværnsaktiviteter med henblik på at fastholde elever med veteranbaggrund på Syddansk Erhvervsskole og Tietgen Business. Forforløbene og efterværnet er sammenhængende aktiviteter, der ikke kan stå alene, når det gælder involveringen af veteraner som en målgruppe, der kræver særlig opmærksomhed og nærvær.

I forforløbene er der fokus på bl.a. personlige og sociale kompetencer, præsentationsteknik, CV-udarbejdelse og viden om det civile arbejdsmarked. Eud-indgange med væsentlige mangeltilstande prioriteres særligt i forforløbet, så veteranerne motiveres til at vælge en eud med gode jobmuligheder. Ambitionen understøtter efterspørgslen på erhvervsfaglig arbejdskraft.

Odense og Vejle Kommuner indgår vederlagsfrit projektet og bistår med visitering til forløbene og formidling af projektet. Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet bidrager ligeledes vederlagsfrit med specialiseret viden om målgruppen. 

Forventede resultater

  • 50 % af de deltagende veteraner ønsker at påbegynde GF 2 direkte efter endt forforløb.
  • 33 % af deltagerne i forforløbet ønsker at påbegynde GF+ efter endt forforløb.
  • Det forventes således, at i alt 83 % af deltagerne vælger en eud-indgang i projektperioden.
  • 17 % af deltagerne vejledes videre til anden uddannelse og/eller job.

Projektets parter

Syddansk Erhvervsskole
SDE, Odense-Vejle
Tietgen Business, Odense
Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet

Odense og Vejle Kommune
Foreningen Veteranhjem Odense


Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2021 til 1. april 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.259.971,40 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring