Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Succesfulde overgange i FGU-uddannelse og beskæftigelse

I projektet udvikles der metoder, modeller og værktøjer til undervisning, vejledning og skolekultur, der kan medvirke til succesfulde overgange til uddannelse og beskæftigelse.

Der udvikles og etableres netværk og partnerskaber med ungdomsinstitutioner og erhvervslivet i skolernes nærområder. Der etableres et lærende partnerskab imellem partnerskabsskolerne, hvor udviklingen koordineres og afprøves i de enkeltes skolers nærområde og hvor erfaring og viden samles og formidles i hele partnerskabet inden for flg. indsatser.

  • Udvikling og etablering af succesfulde overgange til uddannelse.
  • Udvikling og etablering af succesfulde overgange til job og beskæftigelse.

Projektets indsats

Med projektet udvikles og gennemføres et lærerkursus, der bl.a. styrker elevernes karrierelæring og indsigt i egne styrker og muligheder. Planlægningen og gennemførelsen af undervisning og aktiviteter skat ske med afsæt i, at eleven udvikler kompetencer til at være entreprenør for egen udvikling og eget liv i et praksisfællesskab med andre unge.

Projektet vil skabe et skolemiljø, som anerkender og værdsætter den enkeltes styrker og potentiale. Dette skal bl.a. ske ved at udvikle en model for gruppevejledning med fokus på ligeværdighed og de deltagendes styrker. Derudover udvikles ung-til-ung vejledning med elev-ambassadører fra mulige/kommende uddannelsesretninger (fx erhvervsuddannelser).

Gennem projektet etableres desuden et samarbejde på tværs af FGU, erhvervsskoler og erhvervsliv, som skal fungere som et helhedsorienteret praktikforløb for eleven. Der vil i projektperiodes udvikles og afprøves fysiske og digitale samarbejdsformer mellem aktørerne.

Den primære elevrettede indsats består i, at eleverne gennem projektet får styrket deres personlige kompetencer gennem deltagelse i ung til ung vejledning, brobrygningsforløb og deltagelse i fritidsaktiviteter, der bygger på involvering og demokratisk forståelse.

Forventede resultater

  • 960 elever oplever forbedret trivsel og genkender, at de har fået styrket de personlige kompetencer (beslutningskompetence, overgangskompetence, mulighedskompetence og selvindsigt).
  • De unges trivsel på FGU-skolerne i projektet er mindst 5 % bedre end landsgennemsnittet.
  • De unges overgang til uddannelse fra de deltagende FGU-skoler er bedre end landsgennemsnittet.

Målet med dette projekt er at øge overgangen til job og uddannelse med 10 % i forhold til baseline. Baseline findes i juli 2020, hvor der foreligger resultater fra opstart i august 2019.

Parter

FGU Trekanten

FGU Kolding og Vejen
VUC Vest
FGU Syd- og Midtfyn
FGU Vest
EUC Lillebælt
Rybners
Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
HANSENBERG

Projektet gennemføres i perioden juli 2020 til december 2022 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.226.040,50 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring