Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsaftalen

Logo for samarbejdet mellem Region Syddanmark og regionens kommuner

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

En ny sundhedsaftale trådte i kraft 1. juli 2019.

Læs Sundhedsaftalen 2019-2023 (pdf)

Læs Sundhedsaftalens administrative tillæg (pdf)

Bemærk, at den nuværende organisering i forhold til arbejdet med sundhedsaftalen fortsætter, som den har gjort de seneste 4 år, indtil kommissorier og udpegning til en ny følgegruppestruktur er på plads i efteråret 2019.

Hvad er Sundhedsaftalen?

Aftalen dækker et bredt og komplekst felt. Fra det helt overordnede og fremadrettede: hvad vil parterne forpligte sig til at arbejde hen imod over en firårs periode? Til det helt konkrete her og nu: hvem gør hvad hvornår i situationen, hvor en patient skal udskrives fra sygehuset til sit eget hjem.

Krav til sundhedsaftaler

Ifølge sundhedslovens bestemmelser om planlægning og samarbejde skal regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Syddanmark indgå sundhedsaftalen om deres samarbejde på sundhedsområdet. 

Aftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommune.

Sundhedsaftalen skal revideres én gang i hver valgperiode.
Aftalerne godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Vejledning fra Sundhedsministeriet

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne og følge Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse.

Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet en vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Vejledningen uddyber ministeriets bekendtgørelse og danner grundlag for de sundhedsaftaler, som kommuner og regioner har udarbejdet for perioden 2019-2023.

Læs vejledningen fra Sundhedsstyrelsen (PDF)

Læs bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (PDF)

 


Siden er sidst opdateret 02-07-2019.
Kontakt Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |